Slik henger refinansiering og gjeld sammen

Slik henger refinansiering og gjeld sammen

Å refinansiere gjeld fra forbrukslån er en fin måte å forbedre sin egen økonomi. I Norge har det vært en oppgang i antallet søknader om denne typen finansiering de siste årene. Høy gjeld med kostbar rente er en bakenforliggende årsak.

Refinansiering betyr at du flytter gjelden fra ett lån til et annet, eller når flere lån og kreditter samles inn i ett enkelt lån.

Alt ettersom hva som refinansieres spares det vanligvis på rentene. Den klassiske situasjonen er når flere små lån, kombinert med gjeld til kredittkortselskaper innfris ved hjelp av et større og billigere lån.

Hensikten er å kutte rentekostnadene

Med få unntak foretas refinansiering for å kutte lånekostnadene. Da er det i så fall som regel snakk om opplåning, for eksempel i forbindelse med pengebehov til oppussing eller andre investeringer.

Refinansiere.net er en norsk sammenligningsportal for tilbud mot refinansiering av gjeld. Den vurderer og kaster terning på mange forskjellige banker og långivere. Fokuset til nettportalen er utelukkende dirigert mot banker som tilbyr lån uten sikkerhet for å slette eksisterende låneforpliktelser.

Siden er strukturert på en enkel måte, der forsiden lister opp en lettfattelig lånekalkulator og informasjon om refinans.

Her kan brukeren endre på ønsket lånebeløp og nedbetalingstid for å se hvilke utslag det gir i terminbeløpet. Sistnevnte er det beløpet man betaler til banken hver måned og består av to deler: avdraget og bankens renteinntekter på refinansieringslånet.

I tillegg finner besøkende mye nyttig informasjon om gjeldssanering og hvordan man kommer seg ut av en betalings/gjeldsknipe.

Se også denne videoen fra Sparebanken Vest om fordelene med å refinansiere:

Totalt kommer besparelsene både fra lavere rentekostnader, og fra færre gebyrer. I tillegg gir ofte en slik refinansiering bedre kontroll og oversikt over økonomien.

Noe flere bør vurdere

Å refinansiere dyr gjeld er noe langt flere burde vurdere, og grepet bør vurderes tidligere enn det som ofte er tilfelle.

Spesielt gjelder det personer som har mange kreditorer på nakken, for eksempel fra små forbrukslån og heftig bruk av kredittkort.

Når betalingsvarslene og purringene begynner å strømme på, er det absolutt på tide å ta grep.

En purring kommer som regel fordi du allerede på dette tidspunktet sliter med høye gjeldsutgifter. Sene betalinger fører bare med seg større problemer, og større kostnader.

Inkasso er ikke nødvendigvis noe hinder

Mange banker opplyser at de ikke aksepterer søkere som har aktive inkassosaker gående. Dette er både riktig og feil.

Først av alt vil nok de fleste innvilge lån som brukes til refinansiering av dyr og problematisk gjeld, så fremt andre forhold tilsier at du kan betjene lånet. Dette fordi du viser initiativ til å ville rydde opp i økonomien.

Bankene har i tillegg ikke noen reell mulighet til å sjekke hvilke inkassosaker du har. Misligholdt gjeld registreres med betalingsanmerkninger først 30 dager etter at kreditor har iverksatt rettslig pågang. Med det sagt, du plikter uansett til å oppgi riktige opplysninger på slike spørsmål.

Når du får betalingsanmerkning er det for sent

Har saken imidlertid gått så langt at en betalingsanmerkning er registrert, får du avslag på søknaden i så godt som alle banker.

Unntakene er de få aktørene som tilbyr lån til refinansiering med sikkerhet. For å få slike lån må du eie din egen bolig eller annen relevant eiendom, eventuelt stille med kausjonist.

Kan du ikke det er eneste utvei å få betalt hele gjelden som betalingsanmerkningen gjelder. Deretter skal anmerkningen slettes. Så snart du står uten anmerkninger i registrene til kredittopplysningsbyråene, kan du søke om å refinansiere eventuell resterende gjeld.

Utvid lånet

Du kan refinansiere enten med eller uten sikkerhet, og her finner du de billigste tilbudene. Har du bolig og boliglån, der det fortsatt er rom får å få utvidet lånet (bankene låner inntil 85% av boligens verdi), vil dette normalt være den billigste løsningen.

Bankene må vurdere om du vil klare de ekstra utgiftene, noe du normalt gjør fordi du faktisk reduserer de totale betalingsforpliktelsene.

Alternativet for de som ikke har bolig å stille som pantesikring, er usikrede forbrukslån. Rentene her er dyrere, men i mange tilfeller kommer man bedre ut økonomisk enn det situasjonen allerede er.

5 ting du må gjøre

Her er en enkel oppskrift om du trenger hjelp til å komme i gang med prosessen for å kvitte deg med dyr gjeld. Det hele krever lite innsats og kan løses i løpet av et par dager.

  • Innhent tilbud fra så mange banker som mulig. Vurder å få hjelp fra en lånemegler.
  • Lån kun det du trenger til å få refinansiert all dyrere gjeld (ikke lån ekstra til forbruk).
  • Prøv å forhandle om enda lavere renter hos den banken du til slutt velger.
  • Be banken foreta innfrielsen av gjelden som refinansieres. Du får instruksjon om hvordan du gir banken fullmakt til dette.
  • Kutt gjeldskostnadene ytterligere ved å betale inn ekstra på lånet du refinansierte, spesielt om dette var et usikret lån. Arv, feriepenger og ekstra lønn gir gode muligheter for dette.

Andre kilder: Kartverket.no – Refinansiering og prioritet