Kjøpe bolig – Slik sparer du til egenkapital

Kjøpe bolig – Slik sparer du til egenkapital

Det er fullt mulig å skaffe egenkapital til bolig på et år eller to. Det krever litt innsats, men du vil få mye igjen for strevet. Her har du noen tips til hvordan du skaffer nok penger til å oppfylle boligdrømmen.

Kravene til egenkapital

I henhold til Boliglånsforskriften skal et nedbetalingslån med pant i boligen ikke overstige 85% av boligens markedsverdi. Det betyr at du må minimum stille med 15% i egenkapital. Bankene kan imidlertid lempe noe på dette kravet, men kun på en viss prosentandel av deres totale utlån. Det er også mulig å redusere kravet til egenkapital ved å stille med alternativ sikkerhet, for eksempel kausjonist.

Med i vurderingen må bankene ta hensyn til at lånet skal kunne betjenes. Du som låntaker må tåle en renteøkning på inntil 5%, og ha penger nok til livsopphold, i tillegg til dine totale låneutgifter. Dette kan være med på å redusere hvor stort boliglån du får.

Bruk denne kalkulatoren for å se hva du trenger for å refinansiere boliglånet ditt.

Så mye trenger du

Tabellen under viser summen du trenger i egenkapital, i forhold til den omtrentlige prisen på boliger inntil 3 millioner. Når du vet hva du er ute etter i boligmarkedet, og hvilken egenkapital du trenger, er det enklere å sette klare mål for sparingen.

Kjøpesum 15% egenkapital 25% egenkapital 40% egenkapital
1,5 mill 225 000 375 000 600 000
2 mill 300 000 500 000 800 000
2,5 mill 375 000 625 000 1 000 000
3 mill 450 000 750 000 1 200 000

Det lønner seg å ha mye egenkapital

I tabellen tok vi med hva du trenger i egenkapital for henholdsvis 25% og 40% av boliglånet. Dette er gjengs skiller hos mange banker i forhold til hvilke renter de tilbyr. For eksempel er de nominelle rentene for lån under 75% av boligens markedsverdi for tiden 2,86% hos Sbanken. For lån på 85% av markedsverdien er de nominelle rentene 3,10% i samme bank.

Dette gjelder et boliglån under 2 millioner. Renteforskjellen vil utgjøre en forskjell på cirka 70 000 kroner, dersom lånet er annuitet, og nedbetalingstiden er 20 år.

Dette illustrerer at dersom du klarer å spare mye til egenkapital, lønner det seg absolutt å gjøre en ekstra innsats.

Alternativt kan du kjøpe boligen med 15% egenkapital, og deretter gjøre det du kan for å redusere belåningsgraden.

Du bør skaffe egenkapitalen raskt

Boligprisene stiger jevnt og trutt. Selv om det forventes at Norges Bank skal øke utlånsrenten minst en gang i løpet av inneværende år (2019), antas det at dette ikke vil bremse veksten i boligprisene.

Dette blant annet fordi lønnsveksten også antas å fortsette.

Ettersom boligprisene stiger, øker også summen du må ha i egenkapital. Derfor bør du gjøre alt du kan for å spare opp egenkapitalen så raskt som mulig.

Klarer du 10 000 i måneden?

Å spare 10 000 kroner i måneden er faktisk lettere enn mange tror. Naturligvis kommer dette an på et høyt antall faktorer, slik som nåværende boutgifter og øvrig gjeld. Samtidig er 10 000 kroner en sum en sum de aller fleste vil klare, bare ved å kutte i det daglige forbruket, kanskje kombinert med et kutt i kostnadene til strøm, mobil, og boutgifter.

Ved å spare fast 10 000 kroner i måneden, vil du i løpet av 2 år ha over 240 000 på konto, pluss en liten sum i innskuddsrenter. Da er du allerede over den summen du trenger til egenkapital på en bolig som koster 1,5 millioner, og nærmer deg det du trenger dersom boligen koster 2 millioner.

Slik sparer du mer enn 10 000 kroner i måneden

De tre største utgiftspostene vi har er normalt til boutgifter, mat og bil.

I følge Statistisk Sentralbyrå brukte norske husholdninger i gjennomsnitt 22% av inntektene til bolig (inkludert strøm/fyring), 11% til mat, og 15% til bil i 2017.

Samtlige tre utgiftsposter kan reduseres, men krever mer inngripende endringer i livsførsel.

Her er noe du kan vurdere:

  • Kan du flytte ”hjem” til foreldrene dine?
  • Kan du leie sammen med noen?
  • Kan du leie en billigere bolig?
  • Kan du spise mindre ute?
  • Kan du spare på innkjøp av dagligvarer?
  • Kan du selge bilen?
  • Kan du dele bilutgiftene med noen andre?

I og med at de fleste bruker mer en 50% av inntektene på disse tre punktene, er rommet for å spare ganske stort.

Kombinerer du noe kraftige grep på disse områdene, med kutt i generelt forbruk (tobakk, uteliv, klær, reise), klarer du kanskje å spare 20 000 kroner (eller mer) per måned.

Da trenger du knapt et år for å ha egenkapital nok til en bolig som koster 1,5 millioner, og omtrent 2 år til en bolig som koster 3 millioner.

Har du annen gjeld fra før?

Om sparing lønner seg er helt avhengig av om du har gjeld fra før, og hvilken gjeld det er snakk om.

Gjeld fra kredittkort og forbrukslån betyr rentekostnader som spiser opp store deler av inntektene. Skal du spare til egenkapital, bør du derfor først betale ned all slik gjeld.

Er studielån den eneste gjelden du har, kan du gå i gang med sparinga til egenkapital med én gang. Dette lånet er det siste du bør betale ned på, fordi rentene er blant de laveste du kan oppnå.

Boligsparing for ungdom – start tidlig

Frem til og med det året du fyller 33, kan du spare 25 000 kroner i året i BSU. Dette vil gi deg mye bedre innskuddsrenter enn på en vanlig høyrentekonto, i tillegg til en anstendig skattefordel.

Totalt er det mulig å spare 300 000 kroner i BSU, noe som er nok egenkapital til en bolig på 2 millioner.

Det tar imidlertid ganske mange år å spare 300 000 kroner, dersom innskuddene er 25 000 i året. Men, alle monner drar.

Selv om du kanskje ikke har skaffet deg BSU-konto enda, bør du gjøre dette snarlig, så fremt du ikke er mer enn 33 år.