Bruke medlåntaker for å søke om lån

Bruke medlåntaker for å søke om lån

Skal du ta opp forbrukslån uten sikkerhet, kan det være en god idé å låne sammen med en annen person.

Å ha en medlåntaker gir noen klare fordeler, men det er også noen juridiske forhold dere bør være klar over. Medlåntakeren bør heller ikke være hvem som helst.

Her får du forklart alt du trenger å vite om prosessen.

Kortversjonen først

En medlåntaker kalles i noen banker for medlåner. Prinsippet er at to personer tar opp lån sammen. Dette kan være viktig for banker som yter forbrukslån uten sikkerhet, nettopp på grunn av fraværet av krav til pant.

At to personer skal betale tilbake, betyr at banken har lavere risiko. Derfor er det enklere å få lån sammen med en medlåntaker, enn om du søker alene.

Mange blander kortene litt på dette feltet, og tror at en medlåntaker er det samme som kausjonist. Det er det imidlertid ikke.

Ikke det samme som kausjonist

I følge Finansavtaleloven er det et skille mellom låntaker og kausjonist. Låntakeren er såkalt prinsipalt ansvarlig, og kausjonisten er subsidiært ansvarlig for tilbakebetalingen av lånet.

I praksis vil det si at kausjonistens ansvar inntreffer først dersom låntakeren ikke gjør opp for seg.

En medlåntaker blir ansett som solidarisk ansvarlig. Det vil si at medlåntakeren har et ansvar på et høyere nivå enn kausjonisten. Begge låntakere er like ansvarlige for tilbakebetalingen.

Les dette før du kausjonerer: Hun ble kausjonist for en annen persons lån – uten at banken sa det til henne.

Annerledes ansvarsforhold

Vi kan illustrere forskjellen på kausjonist og medlåntaker ytterligere, ved å se på et konkret eksempel. Tenk deg at du har kausjonist på boliglånet ditt, der belåningsgraden i det du tar opp lånet er 80% av boligens verdi.

Fem år senere har du betalt flittig tilbake (helt alene, for kausjonisten har ikke dette ansvaret), samtidig som boligen har økt i verdi. Belåningsgraden er nå på kun 50% av boligverdien. På dette tidspunktet kan det bli naturlig at kausjonisten løses fra ansvaret, fordi banken har mer enn god nok sikkerhet (de har pant i boligen).

En medlåntaker på et forbrukslån derimot, er ansvarlig for tilbakebetalingen helt til hele gjelden er oppgjort. Om den andre låntakeren går personlig konkurs, faller fra, gir beng, eller hva nå enn årsaken er til at hun eller han ikke kan betale, blir medlåntakeren sittende med hele ansvaret.

Lik rett til pengene

Fordi ansvaret mellom de to låntakerne er likt, er det også naturlig at begge har lik rett til pengene. Dette er viktig å være klar over.

Å be for eksempel broren din om å være medlåntaker, på et lån du selv skal bruke, er ingen god idé. Broren din har ikke bare lik rett til pengene, men han vil også stå registrert med en lik andel av gjelden.

Gjeldsregisteret for usikrede lån og kreditter

Gjelden vil fra sommeren 2019, bli registrert på begge parter dersom du tar opp et forbrukslån med en medlåntaker.

Det nye gjeldsregisteret (egentlig er det 3 registre, men de vil inneholde de samme opplysningene) skal brukes av alle banker og kredittytere. Dersom medlåntakeren i ettertid skal søke om et eget boliglån, vil gjelden fra forbrukslånet innvirke på hvor stort boliglånet kan bli.

Hvem kan være medlåntaker

Det er kun noen få banker som ikke aksepterer medlåntaker. Hos disse må du søke helt på egenhånd, og du vil da bli eneansvarlig for et eventuelt lån du tar opp.

Hos de bankene som aksepterer medlåntakere, er det et skille mellom hvem denne personen kan være.

De strengeste bankene krever at medlåntakeren er ektefellen din, eller samboer i registrert parforhold. Resten aksepterer at medlåntakeren er en venn, kjæreste, eller lignende.

Årsaken til den strenge praksisen hos enkelte banker har med risiko å gjøre.

Mange banker og forbrukerøkonomer fraråder at venner tar opp forbrukslån sammen. Grunnen er at det er større risiko for uenighet om både fordelingen av pengene på lånet, og om tilbakebetalingen av den.

Ektefeller, eller samboere i registrert parforhold, har som regel felles økonomi uansett. Det kan selvsagt oppstå krangel om penger og betaling også blant disse, men risikoen for at det skjer er mye lavere.

Alle vanlige lånekostnader fra et forbrukslån gir rett til skattefradraget for gjeldsrenter. Dette er også mye enklere å forholde seg til for to som er ektefeller, og der den ene er medlåntaker.

Ektefeller kan selv gjøre endringer i skattemeldingen, ettersom hvem de vil skal ha skattefradraget.

Samboere eller venner som låner sammen, må dokumentere med skriftlig avtale dersom de vil endre hvem av de som skal ha hvilken del (eller hele) skattefradraget.

Rentebetingelsene blir ofte bedre

Det er ikke bare enklere å få lån sammen med en medlåntaker. Ofte får disse bedre rentebetingelser enn personer som søker alene om lån. Årsaken er den samme, nemlig det at banken tar mindre risiko.

Rentene på forbrukslån fastsettes alltid på individuell basis, der søkerens betalingsevne og kredittscore bestemmer utfallet. Sikre betalere belønnes med bedre rentebetingelser. Har du medlåntaker, er dere sammenlagt naturligvis sikrere betalere, enn om en av dere søker alene.

Like krav til medlåntakeren

Husk at de kravene som gjelder for personer som søker alene om forbrukslån, også gjelder for medlåntakeren.

Begge må oppfylle kravene til alder, inntekt, bosted/nasjonalitet, og ikke minst kravet til å ikke ha betalingsanmerkning.